မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ တက်ရောက်