မိမိကစ ကာကွယ်ပါ (COVID-19)

မိမိကစ ကာကွယ်ပါ (COVID-19)
===========
တေးရေး - ခေးကို
တေးဆို - သွန်း
တေးဂီတ - SM
အသံဖမ်း - မိုးမိုးစတူဒီယို
ကင်မရာ - ကျော်ဆန်း
ဒါရိုက်တာ - ထင်အောင်လင်း (လင်း)