ရွှေလက်ကမ်း၍ ကြိုလျှက်ပါ “တေးဆို-ဆူးဝေ၊ တေးရေး - မြင့်စိုး(ယဉ်ကျေးမှု)၊ တည်းဖြတ် -သန်းမင်း”