ကျောင်းသွားကြမယ်၊ အသီးတစ်ရာအညှာတစ်ခု "တေးရေး၊ တေးဆို- တွံတေးသိန်းတန်”