ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ရှားပါး အစိမ်းရောင်ဒေါင်းကောင်ရေ (၂၀၀၀) နှင့်(၃၀၀၀) ရှင်သန်ကျက်စားလျက်ရှိ