အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို အချိန်မီဟန့်တားနိုင်ရေးအတွက် အကြမ်းဖက်သမားများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရာတွင် ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် မိဘပြည်သူများထံသို့ မေတ္တရပ်ခံပန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်