ချင်း(ချိုး)ဘာသာ အစီအစဉ် “ချင်းကော်ဖီဈေးကွက်နှင့် ရှားပါးနေသောဆပ်ဝါစိုက်ပျိုးခြင်း(အပိုင်း-၂)”