တိမ်တိုက်ကြက်ဥကြော်လုပ်နည်းအကြောင်း (စားဖိုမှူးအနုပညာ)