မြန်မာမျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအဖွဲ့ (MNGA)ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က ဦးဆောင်ကာ လူငယ်အကျိုးပြု Project များ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ