ကြက်သွန်နီစိုက်ပျိုးရာတွင် ဥစိုက်ပျိုးခြင်းအစား အထွက်နှုန်းကောင်းသော ပျိုးပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုအားထား