မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းများအခြေအနေ"