ရန်ကုန်မြို့အဝင်ရှိ သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များထားရှိပြီး ကိုဗစ် (၁၉) ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ