မိုးရာသီကာလအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် တံတားများပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါက တံတားဦးစီးဌာနမှ အမြန်ဆုံးပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြုပြင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိ