မိုးကာလရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် မိန်းလမ်းမကြီးများနှင့် ပလက်ဖောင်းရေဆင်းပေါက်များရှိ သဲများ၊ အမှိုက်များအား ရှင်းလင်း