မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ဂရိတ်ဝေါဟိုတယ်တွင် ကျင်းပ