ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များ လုပ်ငန်းရပ်တည်ရေးအတွက် လမ်းခင်းကျောက်တင်ပို့မှုများ ပြုလုပ်နေရ