မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံကို (၅)နှစ်ဆက်တိုက်ဝယ်ယူဖို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ လက်မှတ်ရေးထိုး