သီချင်းအမည် - ပြိုမှာလေလားမိုးရယ် တေးရေး - ဂီတစာဆိုမောင်ကြေးမုံ တေးဆို - ပန်းအိဖြူ