ယူနက်စကိုသို့ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမေွအနှစ်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာအကများနှင့် တူရိယာများစွာရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်နေ