ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေးပေါ်ကာလအတွင်း ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ