ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းရှိ Hoang Mai စီရင်စုတွင် ကိုဗစ်လူနာများကို ကုသပေးနိုင်ရန်အတွက် ကုတင် ၅၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်