စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းနိုင်ရေး ရုံးပိတ်ရက်မရှိ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ