ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တပ်မတော်(ရေ) မှ အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်