ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော PDF အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လမ်းမတော် ရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင် ဖောက်ခွဲလုယက်မှုတွင် ပါဝင်သူများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရရှိ