တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ထုတ်ပြန်ချက်