စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါ ကုသရေး ဆိုင်ရာဆေးဝါးများနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပေးခြင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများကို ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ