ဆားဈေးကောင်းခြင်းကြောင့် ဆားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်ကြောင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဆားလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို စက်တင်ဘာ (၁၅)ရက်မှစတင်ကာ အောက်တိုဘာ (၃၀)ရက်အထိ မွန်ပြည်နယ်၊ ဆားလုပ်ငန်းရုံးတွင် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်