Sun Outage ဖြစ်စဉ်ကြောင့် (၂၆-၉-၂၀၂၁) မှ (၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အတွင်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုများ (၃) မိနစ်မှ (၁၈) မိနစ်ခန့်ထိ ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်