အခုလအတွင်း သင်္ဘောလိုင်းအလိုက် စုစုပေါင်း ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘော (၄၃)စီးအထိ ထက်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည်