မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ် ဒေသထွက်ကွမ်းသီးများ ယခင်နှစ်များထက် စံချိန်တင်မြင့်တက်လျက်ရှိ