လာမည့်ကြံစိုက်ရာသီတွင် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ကြံ (၁)တန်ကို ငွေကျပ် (၅၅,၀၀၀)အထိ ပေးဝယ်မည်