ကောလင်းခရိုင်အတွင်း တောင်သူများ ဝင်ငွေတိုးစေရန် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီပြီး ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ချည်မျှင်ရှည်ဝါသီးနှံ (၅၀)ဧက စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထား