မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဥပဒေဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ