မြန်မာအသင်းယှဉ်ပြိုင်မည့် အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအား မကြာမီ အတည်ပြုမည်ဖြစ်