မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင့်လွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဝါစိုက်ပျိုးရေး၊ လက်ယက္ကန်း၊ စက်ယက္ကန်းဒေသတွင်း (SME)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်