ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း “မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးအခြေခံသဘောတရားအရ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု အာဟာရ နည်းလမ်းများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအား ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း”