ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦး ရုရှားနိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီနှင့်အသင်းအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ