ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစောမြင့်ဦး လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ထီလုံကျေးရွာ (၂)ထပ်ဈေးသစ်အား ဖွင့်လှစ်ပေး၊ ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု ကြည့်ရှုအားပေး