တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အသက်(၁၂)နှစ်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ဆက်လက်ထိုးနှံပေး

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အသက်(၁၂)နှစ်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ဆက်လက်ထိုးနှံပေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ အသက်(၁၂)နှစ်အထက် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၂၀၀၀)ကျော်အား ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်စတင်ထိုးနှံ