ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ပုသိမ်မြို့နယ် ကမ်းနီကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများနှင့် ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများနှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများ ပေးအပ်