လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်စင် 2nd Belt and Road Energy Ministerial Conference သို့ Video Conferencing ဖြင့်တက်ရောက်