နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်၊ အမိန့်အမှတ် (၁၈၆/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်