ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မင်း May Yu Star Development ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ