မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တွင် ထိုင်းငါးပြေမများကို တိုးချဲ့မွေးမြူရန် ကန်ပြင်ဆင်မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေ