ပညာရေးစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ "ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောင်းများဖွင့်လှစ်မှု အခြေအနေ"