လမ်းပေါ်နေကလေးများ လျော့နည်းရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်(၉)မြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသော ကလေးများအတွက် သက်မွေးပညာများ သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်

Saturday, December 04, 2021