ဗဟိုဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးမှုအပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ စားဆီ တန်ချိန်(၂၅၂၀၄)တန်ကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိ