ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့တွင် ပန်းခင်းစီမံချက် အသိပညာပေး Talk Show ကျင်းပ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကုန်ဘောင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အတွင်းပြင် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများပြုလုပ်