၂၀၂၁-၂၀၂၂ မီနီဘတ်ဂျက်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်း (၃) ခုကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ (ဝက်ထီးကန်)၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တို့တွင် ဖွင့်လှစ်