တောင်ကုတ်တက္ကသိုလ်ဖွင့်ပွဲအနေဖြင့် ရခိုင်ရိုးရာကျင်ပွဲ ကျင်းပမည်